45DCOE

Vi lagerför reservdelar till 45 DCOE. Kontakta oss för information.

JUSTERING AV FLOTTÖRNIVÅ

Flottörnivån på en DCOE-förgasare är beroende på vilken motor och vilken typ av montering man gjort, därför får du kolla med oss för att få veta rätt mått. Man justerar på så sätt att man tar av flottörhuslocket från förgasaren, men behåller packningen kvar på locket. Sen håller man locket stående på högkant så att flottören hänger i sin lagring parallellt med locket – man vinklar det alltså 90 grader. Håll locket så att nålventilen ligger inne i sätet men så att den fjädrande kulan på nålventilen inte trycks in.

OBS! Lägg aldrig förgasarlocket på flottören utan vänd det upp och ner om du måste lägga ifrån dig det. Lägger du locket på flottören ändras ofelbart måttet!

Nu tar man en borr med korrekt mått (t.ex. 7 mm) och för mellan locket (med packningen kvar) och flottörbubblorna. Är inte måttet exakt (+ - 0,25 mm) måste man justera och det får inte göras genom att man böjer metalltungan som trycker på nålventilen, utan justeringen utförs genom böjning på armarna till flottörbubblorna. Man tar alltså – försiktigt – i flottörbubblorna och vridböjer.

Vid flerförgasarmontering (det gäller både enkel- eller dubbelportade förgasare) måste man se till att förgasarna är synkroniserade, d.v.s. arbetar likadant (spjällen öppnar samtidigt). Detta kan ske efter flera metoder, men den bästa är med hjälp av ett verktyg som kallas Synkrotest.

För att få korrekt funktion bör synkningen ske med gasreglaget underpallat – så långt från förgasarna som möjligt, helst någonstans vid torpedväggen eller mellan förararstol och gaspedal. Uppallningen ska göras så att motorvarvet blir omkring 2000-2500 RPM.

Fördelen med det här arrangemanget är att samtliga länkdetaljer i hela gasreglaget då är på trycksidan, d.v.s. i arbetsläge. Att synkronisera på tomgång är ofördelaktigt.

JUSTERING AV BLANDNINGSSKRUV/BLANDNINGSSKRUVAR

Viktigt! Till att börja med – det här måste göras vid genomvarm motor.

Börja med att vid avstängd motor skruva ner blandningsskruven/arna i botten – mycket försiktigt så att du inte skadar sätet – backa därefter upp skruven/skruvarna igen ett varv. Starta motorn och börja finjusteringen av tomgångsblandningen enligt följande:
Notera motorns gång och skruva upp, eller ned, ett kvarts varv på SAMTLIGA blandningsskruvar. Upprepa justeringen med kvartvarvsskruvningar tills dess motorn går som högst jämnast och bäst.

Om du jobbar med en eller fler blandningsskruvar spelar ingen roll, du skall göra dessa handgrepp exakt lika på ALLA skruvarna.

Om motorn efter justeringen går på för högt varv på tomgång, släpp lite på tomgångsskruven/tomgångsskruvarna.

Kontrollera även att förgasaren/na öppnar fullt. Någon trampar gaspedalen i botten (OBS! avstängd motor.) och någon annan kontrollerar samtidigt att reglagearmen/armarna ligger mot stoppläget på förgasaren/förgasarna.

Med rätt lågfartmunstycken brukar slutinställningen på blandningsskruven/skruvarna (gäller de vanligaste förgasartyperna) vara mellan 1/2-1,3/4 varv från bottenläget.

Får du skruva ut mer, kan det betyda att motorn vill ha en fetare blandning. Får du dra in skruven/skruvarna under 1/2 varv vill motorn kanske ha en magrare blandning.

Förutsatt att allting runt omkring är OK, att du t.ex. inte har tjuvluft, sliten nålventil eller fel på tändningssidan – eller du har en mycket häftig banracemotor - betyder det att förgasarens eller förgasarnas lågfartsmunstycke/munstycken måste bytas till större eller mindre storlek.

Ronwill speedshop AB
Lia Stråghagen 628
718 92 Frövi

Tel 019-285100
Org nr.556849-8421

info@ronwill.se


Ronwill Speedshop AB, Lia Stråghagen 628, 718 92 Frövi, Tel 019-285100
© 2012 Ronwill Speedshop AB - Design Roland Johansson