KENT CAMS som är Europas största kamaxeltillverkare kan naturligtvis erbjuda kamaxlar och kamaxelsatser (samt slipar även om kamaxlar) till ett otal motortyper av bl.a. följande bilmärken:

Alfa Romeo, Alfasud, Audi, Austin Rover, BMW, Citroen, Datsun, Fiat, Ford, Jaguar, Lada, Lotus, Opel, Peugeot, Renault, Simca, Skoda, Talbot, Toyota, Triumph, Vauxhall, Volvo och VW.

För detaljerade uppgifter kontakta oss!

KAMAXLAR

Kamaxeln/kamaxlarna i standardmotorer är konstruerade med stor hänsyn tagen till lågfartskörning och jämn tomgång. För att uppnå det offras i regel en del av det maximala effektuttaget. Därför kan oftast en standardmotors effekt höjas drastiskt med hjälp av en kamaxel av annan konstruktion.
Viktigt är dock att övriga detaljer i motorn som förgasare/insprutning, avgassystem, topplock samt motorns tändningssida anpassas till den nya vassare kamaxeln.

Arbetsuppgiften för kamaxeln är att öppna och stänga ventilerna i förhållande till vevaxelns rörelse. Kamaxelns/kamaxlarnas exakta utformning bestäms av motorns konstruktion, cylinderdiameter, slaglängd, ventilstorlek, avgas- och insugssystem etc. Dessutom naturligtvis av motorns användningsområde – och i viss mån av ägarens/förarens individuella behov!

På grund av den komplicerade konstruktionen av en kamaxel, bör man begära rekommendationer om exakt vilken typ av kamaxel man skall använda till just sin specifika motor. Så vid kamaxelköp – fråga gärna om råd - vi ger alltid upplysningar om kamaxelns användningsområde och vad som fordras i övrigt av motorns utrustning!

DEMONTERING

Till att börja med är det absolut en fördel att använda biltillverkarens verkstadshandbok vid ingrepp i motorn av det här slaget. Innan STD-kamaxeln tas bort bör du ställa in kamdrevets märkning mot det motsvarande märket på vevaxelns drev!

Alla demonterade delar tvättas noggrant och kontrolleras. Transmissionsdetaljerna – ibland fiberdrev/ståldrev eller två kedjedrev med kedja och kedjespännare samt kuggrem med 2 eller fler kuggremsskivor och spännare – bör granskas noga och bytas ut om det finns minsta defekt.

MONTERING

Den nya kamaxeln skall inte tvättas före montering. Eventuell smuts som fastnat skall endast torkas bort. Anledningen är ytbehandlingen (manganfosfatering) gör att kamaxeln vid tvättning skulle suga upp tvättmedlet – avsikten med ytbehandlingen är ju annars att suga upp smörjmedel och inget annat!

Omedelbart före montering smörjs kamnockarna (inte lagerlägena) in med rikligt med kamfett (molybdendisulfidfett) och stryk på ett tunt lager med motorolja på lagerlägena. Därefter monteras kamaxeln på plats.

Kontrollera nu att kamaxeln går lätt i lagren genom att vrida den runt för hand. Efter detta monteras kamaxelns fästanordningar och drev. Se speciellt noga till att drevmärkningarna hamnar rätt. Slarvar du här kan det senare medföra motorhaveri. För att maximera effekten (speciellt när det gäller tävlingsmotorer) bör inmätning av kamtider ske med gradskiva.

MOTORER MED SLÄPOR/DIREKTTRYCKARE

Har man en motor med överliggande kam med vippor/släpor byts dessa – i vissa fall kan det dock räcka med renovering. Motorer med överliggande kam/kammar med direkttryckare kan ha justershimsen på tryckytan och då behöver bara dessa förnyas. övriga direkttryckare utbytes vid kambyte.

STÖTSTÅNGSMOTORER

Nästa moment vid kambytet är ventillyftare. Dessa måste alltid vara nya. Förbises det blir kontakten mellan kamaxel och lyftare felaktig och medför oerhört snabb förslitning på både kam och lyftare. även om dom gamla lyftarna "ser bra ut" går dom ej att använda, det skulle betyda att den nya kamaxelns nockar kommer att slitas ner omedelbart.

Kontrollera också vid ihopmonteringen att lyftarna löper lätt, både runt och upp/ner. En kärvande lyftare byts omedelbart.
Motorer med stötstänger fordrar också att även dessa kontrolleras slitagemässigt. Dessutom kontrolleras deras rakhet genom att rulla dem på absolut plant underlag.
Resten av motorn kan nu monteras ihop enligt gängse normer. Ett bra tips är dock att aldrig ha bråttom!


Ronwill Speedshop AB, Lia Stråghagen 628, 718 92 Frövi, Tel 019-285100
© 2012 Ronwill Speedshop AB - Design Roland Johansson